052
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα (κατάταξη και επιλογή) φοιτητών για το πρόγραμμα Πρακτικής ‘Ασκησης 2016

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος