Η Ακαδημία Αθηνών Βραβεύει τον επικ. Καθηγητή Χριστόφορο Κόκοτο

Η Ακαδημία Αθηνών, στις 22 Δεκεμβρίου 2016 στα πλαίσια της Πανηγυρικής της Συνεδρίας, βράβευσε τον Επίκουρο Καθηγητή Οργανικής Χημείας Χριστόφορο Κόκοτο και τον συνεργάτη του Δημήτριο Λημνιό με το βραβείο Χίλδεγαρδ Ζέρβα για την ανάπτυξη ενός Πράσινου και φιλικού προς το περιβάλλον Οργανοκαταλυτικού πρωτοκόλλου εποξείδωσης, εργασία που πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας του ΕΚΠΑ. Η αντίδραση αυτή είναι μεγάλης σημασίας για τη Χημική Βιομηχανία και ειδικότερα για τη Φαρμακευτική Βιομηχανία, διότι τα εποξείδια αποτελούν σημαντικά ενδιάμεσα για τη σύνθεση πολλών φαρμάκων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο Επίκ. Καθηγητής Χριστόφορος Κόκοτος, απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ, πραγματοποίησε τις διδακτορικές του σπουδές στην Ασύμμετρη Οργανική Σύνθεση στο University of Bristol, UK με τον διεθνούς φήμης Καθηγητή Varinder Aggarwal και στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Princeton University, USA με τον πρωτεργάτη της Οργανοκατάλυσης, Καθηγητή David W. C. MacMillan πάνω σε θέματα Οργανοκατάλυσης και Φωτοκατάλυσης. Από το 2014 υπηρετεί στο Τμήμα Χημείας έχοντας δημιουργήσει μία ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα που ασχολείται δυναμικά με την Οργανοκατάλυση και τη Φωτοκατάλυση.

Το 2014, η ερευνητική ομάδα του Χ. Κόκοτου ανέπτυξε ένα καινοτόμο, Πράσινο και φιλικό προς το περιβάλλον πρωτόκολλο οξείδωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οξείδωση πληθώρας οργανικών ενώσεων. Η μεγάλη σημασία της συγκεκριμένης εργασίας, που έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό της ACS Journal of Organic Chemistry, αναγνωρίσθηκε αμέσως από την American Chemical Society που επέλεξε το άρθρο ως Editor’s choice, για τη συμβολή του στην Οργανική Συνθετική Χημεία. Η εργασία αυτή αποτέλεσε ένα από τα πλέον αναγνωσμένα άρθρα του περιοδικού για 12 μήνες. Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα του Χριστόφορου Κόκοτου επέκτεινε την εφαρμογή του οξειδωτικού πρωτοκόλλου σε συνδυασμό με άλλες οργανικές αντιδράσεις που οδηγούν σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και οι σχετικές εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά υψηλού δείκτη απήχησης τόσο της Οργανικής όσο και της Πράσινης Χημείας (Green Chemistry, Organic Letters, Advanced Synthesis Catalysis, Chemistry a European Journal). Σήμερα, οι έρευνες του στρέφονται στη χρήση της ηλιακής ακτονοβολίας για τη διεξαγωγή οργανικών χημικών διεργασιών.