Υποτροφίες Κινητικότητας της Γαλλικής Πρεσβείας

Η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ανακοινώνει το προγράμμα υποτροφιών κινητικότητας για νέους ερευνητές  για το 2017 (Βλ. συνημμένο αρχείο). Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος : http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el

Για περισσότερες διευκρινίσεις, παρακαλούμε να στείλετε e.mail στο: bourses@ifa.gr

T +30 210 33 98 662

F +30 210 36 46 873

courriel egay@ifa.gr

31, rue Sina – 10680 Athènes

www.ifa.gr

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας