Υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας για νέους ερευνητές

Ανακοινώνεται η χορήγηση Υποτροφιών μεταδιδακτορικής έρευνας για νέους ερευνητές.

Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης : Αρχείο pdf

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας