Παρουσίαση πυροσβεστικών μέσων και τρόπων πυρόσβεσης στους φοιτητές και το προσωπικό του τμήματος

Tην Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 δύο επιπυραγοί του 4ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών (Αμπελοκήπων, όπου υπάγεται η πανεπιστημιούπολη) του Πυροσβεστικού Σώματος έκαναν παρουσίαση πυροσβεστικών μέσων και τρόπων πυρόσβεσης στους φοιτητές και το προσωπικό του τμήματος στο Αμφιθέατρο Α15 και σε παρακείμενο υπαίθριο χώρο.

Οι παριστάμενοι έλαβαν οδηγίες πώς να ενεργήσουν αν αντιληφθούν πυρκαγιά στα πρώτα στάδια, πώς να αντιμετωπίσουν μια φωτιά με απλά μέσα ή με πυροσβεστήρες, πώς να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να αναζητήσουν οξυγόνο κοντά στο έδαφος, πώς να καλέσουν την Πυροσβεστική στο 199 και να δώσουν πληροφορίες για την φωτιά και την θέση τους. Έγινε αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών και του τρόπου χειρισμού των συνηθέστερων πυροσβεστήρων, οι οποίοι είναι ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα.

Επιπλέον δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα που μπορεί ο καθένας να λάβει ώστε να μην γίνει ο ίδιος πρόξενος πυρκαγιάς κυρίως με το να μην αφήνει συσκευές σε λειτουργία χωρίς επιτήρηση.

Ο ομιλητής αναφέρθηκε σε αρκετά περιστατικά στα οποία η κατάσταση πήρε κακή τροπή είτε από έλλειψη ψυχραιμίας, είτε από μη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων, είτε από αποτυχία ή αδυναμία των εμπλεκομένων να ακολουθήσουν τους παραπάνω απλούς κανόνες.

Στη συνέχεια οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να χειρισθούν οι ίδιοι σε ανοιχτό χώρο τους δύο τύπους πυροσβεστήρων σβήνοντας μικρές φωτιές υφασμάτων και πετρελαίου.