Ευχαριστίες Θερινού Σχολείου ΠΜΣ: “ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ”

Με ευκαιρία της λήξης του θερινού Σχολείου “Υπολογιστικές και Πειραματικές Μέθοδοι Προσδιορισμού Δομής-Ιδιοτήτων Συμπλόκων Ενώσεων και Ανόργανων Υλικών” που διοργανώθηκε από το ΠΜΣ “‘Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία” του Τμήματος μας μεταξύ 19-22 Ιουνίου, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλλαν στη επιτυχία του. Τους εισηγητές από τον “ΕΚΕΦΕ” Δημόκριτο, Ερευνητές κκ. Γ. Μήτρικα, Α. Ραπτοπούλου και Β. Ψυχάρη αλλά και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος μας κκ. Σ. Κοϊνη και Α. Χρυσανθόπουλο. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στους 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές (α’ και β΄κύκλου) από το Τμήμα μας αλλά και τον Δημόκριτο και το ΕΜΠ που με την ζωντάνεια τους και τις αδιάκοπες ερωτήσεις τους συνέβαλλαν στην επιτυχία του εγχειρήματος και μας ωθούν να συνεχίσουμε κάθε προσπάθεια για την πολύπλευρη εκπαίδευσή τους στην έρευνα.