057
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας θα υποβληθούν από 29-08-2016 έως 7-9-2016. Oι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://jupiter.chem.uoa.gr/chem.

Η τελική κατανομή των υποψηφίων θα οριστικοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η οποία θα γίνεται γνωστή μέσω της ίδιας ιστοσελίδας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας