ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Οι Εφορευτικές Επιτροπές για τις εκλογές Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Χημείας  αφού έλαβαν υπόψη :

  • Τις διατάξεις του ν. 4485/4.8.2017
  • Την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1 Υ.Α. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 3255/2017)
  • Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή των Τομέων του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ
  • Τις  αιτήσεις υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν

 

Ανακηρύσσουν

  • Ως υποψήφιο για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Ι «Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία- Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)», τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ανδρέα Κούτσελο,  
  • Ως  υποψήφιο για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα ΙΙ «Οργανικής Χημείας – Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας»», τον Καθηγητή κ. Μαρίνο Πιτσικάλη και
  • Ως υποψήφιο για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα ΙΙΙ «Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία, Περιβαλλοντική Χημεία»», τον Καθηγητή κ. Εμμανουήλ  Δασενάκη.

 

 Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών