ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας της 16-04-2018 παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων μαθημάτων μέχρι την Τετάρτη 18-04-2018.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας