ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ.Δ.Ε.

Ανακοινώνεται ότι τα αντίτυπα των Ερευνητικών Εργασιών των Μ.Δ.Ε. διάρκειας 3 εξαμήνων, προκειμένου να οριστούν οι 3μελείς εξεταστικές επιτροπές, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία από την Τετάρτη 18-4-2018 έως και τη Δευτέρα 30-4-2018.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος