ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 12-3-2018)