ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,  ΑΠΟ ΤΗΝ 01/08/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 31/08/2018
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ
(PARKING ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

***

ΟΙ ΕΙΣΟΔΟΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &
ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας Σ.Θ.Ε.