ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎΣ.

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος αποφάσισε την καθιέρωση Ειδικής Διάκρισης για φοιτητές του ΕΚΠΑ που βραβεύονται σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας