ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 18-7-2018)