ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (18-9-2018)