ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Εν’ όψει της Πρακτικής Ασκησης του Τμήματος Χημείας που πρόκειται να προκηρυχθεί εντός του Ιανουαρίου 2019, σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές είναι πλέον αποκλειστικά υπεύθυνοι για την δήλωση προτίμησης των φορέων στους οποίους πρόκειται να ασκηθούν (δηλ. δε θα ανακοινώνεται λίστα φορέων όπως γινόταν μέχρι σήμερα).

Η επιλογή φορέων από τους φοιτητές θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr) και οι φοιτητές θα μπορούνν α δηλώνουν μέχρι και 5 φορείς με σειρά προτεραιότητας. Αν κάποιοι φοιτητές θα ήθελαν να ασκηθούν σε συγκεκριμένους φορείς η αν κάποια μέλη Δ.Ε.Π. θα ήθελαν να προτείνουν κάποιους φορείς, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τους εκπροσώπους των φορέων αυτών ώστε οι τελευταίοι να εγγραφούν έγκαιρα στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Σε διαφορετική περίπτωση, οι φορείς δεν θα είναι επιλέξιμοι για την Πρακτική Ασκηση.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία της αίτησης για Πρακτική Ασκηση υπάρχουν στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης.

Η Επιτροπή Πρακτικής Ασκησης