Διαλέξεις 2017-2018

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Χημείας

Διαλέξεις 2017-2018

 

Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη 
Τακτική Ώρα: Χειμερινό εξάμηνο: Πέμπτη 11:00 και
Εαρινό εξάμηνο: Πέμπτη 11:00