Διαλέξεις 2018-2019

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Χημείας

Διαλέξεις 2018-2019

 

Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη 
Τακτική Ώρα: Παρασκευή 15:00