Διπλή Διάκριση για Ερευνητική Εργασία του Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας (από Ερευνητική ομάδα Αναπλ. Καθηγητή Δ. Γεωργιάδη)

Η ερευνητική εργασία των Κωνσταντίνου Βορεάκου, Laurent Devel και Δημητρίου Γεωργιάδη με τίτλο «Late-Stage Diversification of Phosphinic Dehydroalanine Pseudopeptides Based on a Giese-Type Radical C-Alkylation Strategy» που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ από την Ερευνητική Ομάδα του Αναπλ. Καθηγητή Δ. Γεωργιάδη και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Organic Letters, έλαβε διπλή διάκριση τον Ιούνιο του 2019. Συγκεκριμένα, η εργασία αποτελεί το θέμα του εξώφυλλου του Organic Letters για τον Ιούνιο 2019 (τεύχος 12), έπειτα από πρόσκληση του Editor-In-Chief, Καθηγητή Erick M. Carreira. Το Organic Letters είναι το επιστημονικό περιοδικό με τον υψηλότερο συντελεστή απήχησης (Impact Factor: 6.5) στο πεδίο της Οργανικής Χημείας και εκδίδεται από την American Chemical Society τα τελευταία 20 χρόνια. Επίσης, η ερευνητική εργασία του Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας επελέγη και συμπεριελήφθη στο τεύχος Ιουνίου 2019 της επιστημονικής επιθεώρησης Synfacts που εντοπίζει, αξιολογεί και εμπλουτίζει με σχόλια από ειδικούς τις σημαντικότερες εργασίες Οργανικής Χημείας από την πρόσφατη βιβλιογραφία. Η εργασία επελέγη και σχολιάζεται από τον Καθηγητή Dirk Trauner από το New York University, USA.

Το θέμα της εργασίας αφορά σε μια νέα συνθετική μεθοδολογία που επιτρέπει την εύκολη διαφοροποίηση ψευδοπεπτιδικών σκελετών φωσφινικού τύπου, ενώσεις που έχουν βρει ευρεία εφαρμογή στο πεδίο της φαρμακευτικής συνθετικής χημείας ως αναστολείς μεταλλοπρωτεασών Zn. Η μεθοδολογία κάνει χρήση της αντίδρασης Giese, μιας ευέλικτης μεθόδου ριζικής αλκυλίωσης, και μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό δεσμών C-C σε τελικό στάδιο της σύνθεσης (Late-Stage Functionalization, LSF). Με τη νέα μεθοδολογία, αναμένεται να διευκολυνθεί η ταχεία προσέγγιση ποικιλίας μορίων προς την ανακάλυψη νέων ενώσεων βιολογικού ενδιαφέροντος.