Διαλέξεις 2015-2016

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Χημείας

Διαλέξεις 2015-2016

 • 11/11/2015 Τετάρτη 13:00
  Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Σύγχρονη Αγορά Εργασίας (για Χημικούς)
  Χάρης Κωνσταντινίδης, Permanent Placement & Career Transition Director, Adecco HR
 • 25/11/2015 Τετάρτη 13:00
  New Forms of Potential Energy Functions Describing Intermolecular Interactions: From the Very Weak to the Very Strong
  Σωτήριος Ξανθέας, Διευθυντής Ερευνών, Pacific Northwest National Laboratory
 • 02/12/2015 Τετάρτη 13:00
  Μελετώντας σύμπλοκες ενώσεις των στοιχείων μεταπτώσεως: Η διδακτική και ερευνητική παρακαταθήκη του Καθηγητή Γεωργίου Πνευματικάκη
  Παναγιώτης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 09/12/2015 Τετάρτη 13:00
  Μηχανική σχεδιασμού τροφίμου: Προοπτικές ανάπτυξης βελτιωμένων τροφίμων κατά την ξήρανση με κατάψυξη
  Βάϊος Καραθάνος, Καθηγητής Φυσικοχημείας και Μηχανικής Τροφίμων, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • 16/12/2015 Τετάρτη 12:00
  Ο υποδοχέας των γλυκοκορτικοειδών στην κατάθλιψη
  Παρασκευή Μουτσάτσου, Καθηγήτρια Κλινικής Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 13/01/2016 Τετάρτη 13:00
  Ανατολική Μεσόγειος – Σταυροδρόμι πολιτισμών και αέριας ρύπανσης: 20 χρόνια μετρήσεις
  Νικόλαος Μιχαλόπουλος, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διευθυντής Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
 • 20/01/2016 Τετάρτη 13:00
  Η σημασία των ανοσοενισχυτών στον αντικαρκινικό εμβολιασμό
  Ουρανία Τσιτσιλώνη, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 27/01/2016 Τετάρτη 13:00
  Altered surface glycosylation with expression of Siglec-7/-9 ligands protects tumors from NK cell immunosurveillance
  Stephan von Gunten, Institut für Pharmakologie, Universität Bern
 • 03/02/2016 Τετάρτη 13:00
  Σχεδιασμός και σύνθεση πολυμερικών ημιαγωγών για υψηλής απόδοσης οργανικά φωτοβολταϊκά
  Χρήστος Χώχος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 10/02/2016 Τετάρτη 13:00
  Σύνθετα υλικά βασιζόμενα σε ιοντοανταλλακτικές ενώσεις και οργανικά πολυμερή για ανίχνευση-απορρόφηση βαρέων μετάλλων
  Εμμανουήλ Μάνος, Επ. καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 18/02/2016 Πέμπτη 11:00
  Graphene pillaring: Towards novel multifunctional materials
  Δημήτρης Γουρνής, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 03/03/2016 Πέμπτη 11:00
  Novel transgenic models reveal druggable targets for skin inflammation
  Γεωργία Σωτηροπούλου, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, και Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών
 • 10/03/2016 Πέμπτη 11:00
  Κίνηση ιόντων σε αέρια με εφαρμογή στη χρωματογραφία πλάσματος, στη φασματομετρία ιοντικής ευκινησίας και άλλες χρήσεις
  Ανδρέας Κούτσελος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 17/03/2016 Πέμπτη 11:00
  Βιογεωχημικός κύκλος πυριτίου στο θαλάσσιο περιβάλλον με έμφαση σε φαινόμενα διαγένεσης
  Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ερευνητής Β’, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
 • 31/03/2016 Πέμπτη 11:00
  Δομικές μελέτες ενζύμων με εφαρμογές στην υγεία και τη βιοτεχνολογία
  Ευαγγελία Χρυσίνα, Docent (Assoc. Prof.) in Medical Science-Biomedicine, Örebro University, Sweden και Ειδική Τεχνική Επιστήμονας, Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 • 14/04/2016 Πέμπτη 11:00
  Ο ρόλος της εντροπίας στην μοριακή αυτοσυναρμολόγηση και την υπερμοριακή αυτοοργάνωση
  Αλέξανδρος Βανακάρας, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 21/04/2016 Πέμπτη 11:00
  Από το φουλερένιο στο γραφένιο – Νανοδομημένα υλικά άνθρακα
  Βασίλης Γεωργακίλας, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 12/05/2016 Πέμπτη 11:00
  Από το πρόβλημα Kepler στον χημικό δεσμό. Πώς τα H και H2 διεμόρφωσαν τον τρόπο να καταλαβαίνουμε τα μόρια.
  Απόστολος Καλέμος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 19/05/2016 Πέμπτη 11:00
  Ανίχνευση νερού σε οργανικούς διαλύτες με τη χρήση ενός φθορίζοντος μέταλλο-οργανικού πλέγματος: Φωτοφυσική μελέτη και κρυσταλλικοί μετασχηματισμοί
  Θεόδωρος Λαζαρίδης, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 26/05/2016 Πέμπτη 11:00
  The Journey of Tartaric Acid-based Chiral Synthons in the World of Supramolecular Fullerene Structures Endowed with Exceptional Chirality
  Νίκος Χρονάκης, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • 02/06/2016 Πέμπτη 11:00
  Fatty acid-based membrane lipidomics
  Χρυσόστομος Χατζηλιάλογλου, Διευθυντής του Ινστ. Νανεπιστημης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”

Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη
Τακτική Ώρα: Χειμερινό εξάμηνο: Πέμπτη 13:00 και
Εαρινό εξάμηνο: Πέμπτη 11:00