Πράσινη Χημεία και Νεότερες Τεχνολογικές Εξελίξεις. Πορεία προς την Πράσινη Οικονομία και το Αειφόρο Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Αθανάσιος Βαλαβανίδης

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα

 

Περίληψη. 

Η χημική βιομηχανία κατέχει ακρογωνιαίο ρόλο στην αειφόρο πορεία της παγκόσμιας οικονομίας υποστηρίζοντας τις μελλοντικές τεχνολογίες και τις επιστημονικές προόδους σε νέα υλικά, λιγότερο τοξικά προϊόντα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιβαλλοντική προστασία, βιομηχανικές διεργασίες με ενεργειακή αποδοτικότητα, βιοκαύσιμα και ανανεώσιμες πρώτες ύλες.

 

Η Πράσινη Χημεία ή Αειφόρος Χημεία [Green Chemistry or Sustainable Chemistry] ήταν η απάντηση στις κοινωνικές προσδοκίες για μελλοντική αειφόρο ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα. Η Πράσινη χημεία επιδιώκει να ανατρέψει τις παλαιές και κλασικές μεθόδους παραγωγής της χημικής βιομηχανίας με το σχεδιασμό νέων χημικών προϊόντων που θα είναι λιγότερο τοξικά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Από την δεκαετία του 1990 οι διάφοροι τομείς της Πράσινης Χημείας ανέπτυξαν νέες τεχνολογικές βελτιώσεις με περιβαλλοντικά υπεύθυνες λύσεις και αειφόρες κατευθύνσεις για την επιστήμη και την τεχνολογία. Η φαρμακοβιομηχανία εφάρμοσε τις αρχές της πράσινης χημείας με μείωση τοξικών διαλυτών και υψηλής απόδοσης βιοσυνθετικές μεθόδους φαρμάκων. Οι περισσότερες χημικές βιομηχανίες εφάρμοσαν νέες συνθετικές μεθόδους, ανανεώσιμες πρώτες ύλες, μείωση στην ενεργειακή κατανάλωση, χρήση νέων διαλυτών και βιοκαταλυτικές μεθόδους. Η κατευθυνόμενη εξέλιξη (directed evolution), έχει δημιουργήσει νέους ενζυμικούς καταλύτες για βιομηχανική χρήση, ενώ το «βιονικό φύλλο» με φωτοχημική μέθοδο προκαλεί διάσπαση του νερού σε υδρογόνο και σε συνδυασμό με βακτήρια παράγει βιοκαύσιμα. Οργανικά φωτοβολταϊκά κύτταρα έχουν αναπτυχθεί για την παραγωγή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα φυτικά έλαια έχουν αποκτήσει βιομηχανική σημασία με την χρήση τους για την παραγωγή χημικών προϊόντων, όπως τα χρώματα. Σημαντικές εξελίξεις με νέα προϊόντα έχουν επιτευχθεί στους τομείς των βιοδιασπώμενων πολυμερών, αντιδράσεις σε υδατικό περιβάλλον, οργανικά χρώματα και χημικά υλικά με μικρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η «πράσινη» τεχνολογία έχει ανακαλύψει νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πρώτες ύλες από βιομάζα. Η ανασκόπηση αυτή συγκέντρωσε νέες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων 5 ετών, και περιλαμβάνει επιλεγμένες ερευνητικές προσπάθειες και βιομηχανικές εφαρμογές στους τομείς της πράσινης χημείας και τεχνολογίας, καθώς και πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς επιστημονικούς τομείς με βιομηχανική προοπτική και με «πράσινα», ανακυκλώσιμα και περιβαλλοντικά αποδεκτά προϊόντα.

Πλήρες κείμενο της εργασίας στα αγγλικά [33 σελίδες]: αρχείο pdf