Επιτυχής Διοργάνωση Διεθνούς Θερινού Σχολείου στο Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διεθνές Θερινό Σχολείο στο πεδίο της Οργανικής Σύνθεσης και Αειφόρου Κατάλυσης «2nd CHAOS Training School». Το Σχολείο πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2019. Συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές πανεπιστημίου και ερευνητές, ως διδάσκοντες (6 από το εξωτερικό και 3 από την Ελλάδα), καθώς και μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ως διδασκόμενοι (41 από το εξωτερικό και 37 από την Ελλάδα). Οι συμμετέχοντες στο Σχολείο δραστηριοποιούνται ερευνητικά σε 22 χώρες, ενώ τα θέματα που συζητήθηκαν βρίσκονται στην αιχμή της σύγχρονης Οργανικής Χημείας διεθνώς.

Το Θερινό Σχολείο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού ερευνητικού δικτύου COST (European CΟoperation in Science and Technology) με την επωνυμία «C-H Activation in Organic Synthesis – CHAOS». Το CHAOS είναι ένα από τα πλέον επιτυχημένα και πολυμελή διεθνή δίκτυα ερευνητικής συνεργασίας, με συμμετοχή μεγάλου αριθμού ερευνητικών ομάδων από 32 χώρες, κυρίως Ευρωπαϊκές, δραστηριοποιούμενες στα πεδία της Οργανικής Χημείας και Αειφόρου Κατάλυσης. Από την Ελλάδα, στο CHAOS συμμετέχουν οι ερευνητικές ομάδες των Επικ. Καθ. Γεωργίου Χ. Βουγιουκαλάκη (ΕΚΠΑ – Μέλος Διαχειριστικής Επιτροπής), Αναπλ. Καθ. Αλέξανδρου Ζωγράφου (ΑΠΘ – Μέλος Διαχειριστικής Επιτροπής), και Επικ. Καθ. Χριστόφορου Κόκοτου (ΕΚΠΑ – Αναπληρωματικό Μέλος Διαχειριστικής Επιτροπής). Συντονιστής του Θερινού Σχολείου ήταν ο Επικ. Καθ. του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ Γεώργιος Χ. Βουγιουκαλάκης.

Στόχος των δράσεων COST είναι η μείωση του κατακερματισμού των ευρωπαϊκών επενδύσεων για την έρευνα και το άνοιγμα του Ευρωπαϊκού χώρου έρευνας στη διεθνή συνεργασία. Ο ρόλος που διαδραματίζει το COST είναι σημαντικός, καθώς συμπληρώνει τις δράσεις των προγραμμάτων πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί την κινητικότητα των ερευνητών και ενισχύει την επιστημονική αριστεία. Δημιουργήθηκε το 1971 και αποτελεί το μακροβιότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ ερευνητών και επιστημόνων.

Το δίκτυο CHAOS στοχεύει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων, αειφόρων χημικών διεργασιών, καθώς και στη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων, με τελικό σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Χρέος της σημερινής γενιάς χημικών, η δραστηριότητα των οποίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έρευνα και καινοτομία, είναι να επιτύχει την τεχνολογική πρόοδο μέσω διεργασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που θα συμβάλλουν στη χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων και παράλληλα θα ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη. Επιδίωξη, δηλαδή, είναι να εξασφαλιστούν οι ανάγκες της σημερινής γενιάς, χωρίς να διακυβεύεται και να υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής και οι προοπτικές των μελλοντικών γενεών, στερώντας τους τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις δικές τους ανάγκες.

Ιστοσελίδα: https://www.cost-chaos.org/activities/training-schools/2nd-chaos-training-school/