ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ώρα 15.00

ΑΙΘΟΥΣΑ Α15