ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της δράσης Διεθνής Κινητικότητα του προγράμματος Erasmus+ (Erasmus+ International Credit Mobility), προβλέπεται η μετακίνηση φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (χώρες του προγράμματος) προς άλλες χώρες (χώρες εταίροι) και το αντίστροφο.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 παρέχεται στο ΕΚΠΑ χρηματοδότηση για μετακινήσεις μικρής διάρκειας 5 ημερών για εξερχόμενα και εισερχόμενα μέλη ΔΕΠ με σκοπό τη διδασκαλία (ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας 8 ώρες ανά εβδομάδα), και μετακινήσεις για εξερχόμενους και εισερχόμενους φοιτητές για ένα εξάμηνο από και προς   Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρών-εταίρων. Οι μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλευτούν τις πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη διαδικασία συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ), στην ενότητα Erasmus+ Διεθνής κινητικότητα μεταξύ χωρών του προγράμματος και χωρών-εταίρων και κατόπιν:

  • Τα μέλη ΔΕΠ πρέπει να επικοινωνήσουν με τα συναφή με το αντικείμενό τους Τμήματα των Πανεπιστημίων-εταίρων για να λάβουν επιστολή πρόσκλησης (invitation letter) και να υποβάλουν στο ΤΕΔΣ το αίτημά τους στέλνοντας μήνυμα στο erasmus@uoa.gr.
  • Οι φοιτητές, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής

πρέπει να συμβουλευτούν το πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων των Πανεπιστημίων-εταίρων από τις ιστοσελίδες τους και να υποβάλουν το αίτημά τους στο ΤΕΔΣ συνοδευόμενο από ένα προσχέδιο του Learning agreement τους στέλνοντας μήνυμα στο erasmus@uoa.gr.

 

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων: 15 Νοεμβρίου 2019

 

Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.