ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται ότι οι Υποψήφιοι Διδάκτορες οι οποίοι ξεκίνησαν την εκπόνηση των διδακτορικών τους διατριβών από το ακαδ. έτος 2017-2018, καλούνται να παρουσιάσουν προφορικά και να υποβάλλουν εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής τους, (που περιλαμβάνει σχόλια επ’ αυτού από τον Επιβλέποντα ή την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή) προκειμένου να καταχωρηθεί στον ατομικό φάκελο τους, όπως προβλέπεται από τον Ν.4485/ 2017.

Η παραπάνω διαδικασία καθώς και η κατάθεση των υπομνημάτων στη Γραμματεία του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 2-12-2019 έως και την Παρασκευή 20-12-2019 (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-14:00).

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας