ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2019-2020

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 07/01/2020 έως και 17/01/2020 (σε ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας του Τμήματος).

Τονίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές που:

  1. έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο σπουδών τους, και
  2. δεν έχουν εκκρεμότητες σε εργαστηριακές ασκήσεις υποχρεωτικών μαθημάτων.

Το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης, πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας και απλή φωτοτυπία πτυχίου ξένης γλώσσας,

Για πληροφορίες σχετικά με τις προυποθέσεις, τις διαδικασίες επιλογής και τους όρους πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης.

  • Αίτηση (αρχείο PDF, DOC)
  • Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης (PDF)

 

Από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης