ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Το Τμήμα Χημείας  προκηρύσσει θέση ενός ακαδημαϊκού υποτρόφου στο γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία- Διασφάλιση Ποιότητας»

Λήξη προθεσμίας Τετάρτη 26-2-2020 και ώρα 14.00μμ. 

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας.