Διάκριση Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας του Εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μυκοτοξινών 2014

Μαρκάκη Παναγιώτα

Εργαστήριο Χημείας Τριφ’ιμων, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα

 

Η κα Ελένη Κόλλια, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματός μας, συμμετείχε στο 8o παγκόσμιο συνέδριο μυκοτοξινών (8th Conference of The World Mycotoxin Forum), που πραγματοποιήθηκε στις 10-12 Νοεμβρίου 2014 στην Βιέννη της Αυστρίας.

 

Το συνέδριο «The World Mycotoxin Forum and the IUPAC International Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins» πραγματοποιείται κάθε 2-3 χρόνια σε διάφορα μέρη του κόσμου. Το προηγούμενο πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία (2012) και το επόμενο θα γίνει στον Καναδα (2016). Στοχεύει στην εύρεση και ανάδειξη ολοκληρωμένων λύσεων για την ελαχιστοποίηση της μόλυνσης των τροφίμων από τις μυκοτοξίνες, αλλά και στην εύρεση τρόπων διαχείρισης των πρώτων υλών, ώστε όταν φτάνουν στο πιάτο των καταναλωτών να είναι ασφαλείς για κατανάλωση (safe use from the farm to the fork).

Το Παγκόσμιο Φόρουμ Μυκοτοξινών είναι η κορυφαία διεθνής συνάντηση για τις μυκοτοξίνες, όπου αντιπρόσωποι από τη βιομηχανία τροφίμων και τη Δημόσια Υγεία, συναντούν Επιστήμονες από Πανεπιστήμια και κρατικούς λειτουργούς απ’ όλο τον κόσμο.

Στο συνέδριο η κα Ελένη Κόλλια παρουσίασε αποτελέσματα από την ερευνητική της εργασία για το ΜΔΕ στη Χημεία Τροφίμων, που αφορούσε στην μελέτη της αντιοξειδωτικής ικανότητας της ελληνικής προέλευσης άγριας αγκινάρας (Cynara cardunculus L.). ‘Υστερα μελετήθηκε η επίδραση που αυτή έχει στην παραγωγή της αφλατοξίνης Β1 στο σουσάμι (που είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητο απο την αφλατοξίνη Β1). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παραγωγή της αφλατοξίνης Β1 ήταν ελαττωμένη κατά 99.6%. Ενδεχομένως λοιπόν θα ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί μια στρατηγική πρόληψης η και διάσπασης της τοξίνης όχι μόνο στο σουσάμι αλλά και σε άλλα αγροτικά προϊόντα.

Η έρευνά της παρουσιάστηκε και υπό μορφή poster αλλά και υπό μορφή προφορικής παρουσίασης, καθώς τα αποτελέσματά της κρίθηκαν από την κριτική-οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα ως προς την επιστημονική τους αξία και για το λόγο αυτό της ζητήθηκε να πραγματοποιηθεί και προφορική παρουσίαση. Η έρευνά της ήταν μεταξύ των 8 διακριθεισών εργασιών που επελέγησαν για προφορική παρουσίαση από τα 150 posters.

Η εργασία έγινε σε συνεργασία με το Εθνικό ‘Ιδρυμα Ερευνών και τους συναδέλφους Χαράλαμπο Προεστό και Παναγιώτη Ζουμπουλάκη (ΕΙΕ).

Poster Εργασίας : αρχείο pdf