Τα Κυριότερα Προβλήματα Περιβαλλοντικής Ρύπανσης στη Μεσόγειο Θάλασσα

Αθανάσιος Βαλαβανίδης

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα

 

Περίληψη. 

Η Μεσόγειος θάλασσα θεωρείται η κοιτίδα του ανθρώπινου πολιτισμού. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η θαλάσσια ρύπανση από τοξικές χημικές ουσίες και τα θαλάσσια απορρίμματα αυξάνονται με αλματώδεις ρυθμούς και με επικίνδυνες επιπτώσεις στην ποιότητα των ακτών, των νερών, των υδρόβιων οργανισμών και των οικοσυστημάτων. Η Μεσόγειος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη ρύπανση γιατί ως κλειστή θάλασσα έχει ρυθμό ανανέωσης υδάτων τα 80 έως 90 χρόνια. Η Μεσόγειος θάλασσα αντιπροσωπεύει το 1% των παγκόσμιων θαλάσσιων εκτάσεων και περιέχει το 6% του συνόλου των θαλασσίων ειδών.

Μελέτες από τη δεκαετία του 1970 έδειξαν ότι η ρύπανση από απόβλητα, τοξικές χημικές ουσίες και αστικά απορρίμματα στην περιοχή της Μεσογείου και τις παραλίες έχουν καταστεί σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα πλαστικά αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό απορριμμάτων με ανησυχητικές τάσεις αύξησης τα τελευταία χρόνια. Μέταλλα, υάλινα αντικείμενα, χαρτιά, δίχτυα ψαρέματος, υφάσματα, αποτσίγαρα κ.λπ. αποτελούν τα άλλα είδη απορριμμάτων. Το μεγαλύτερο ποσοστό απορριμμάτων είναι αποτέλεσμα τουριστικών δραστηριοτήτων, απόρριψης στερεών αστικών σκουπιδιών και πλαστικών σκουπιδιών από πλοία. Στην επισκόπηση αυτή παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία τοξικών και επικίνδυνων χημικών ρύπων που αποβάλλονται στη Μεσόγειο θάλασσα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο τμήμα της επικεντρώνεται στις κυριότερες έρευνες παρουσίας απορριμμάτων στα επιφανειακά νερά, τις παραλίες και στον βυθό της θάλασσας Μεσογειακών περιοχών και επιπτώσεις σε θαλάσσιους οργανισμούς.

Πλήρες κείμενο της εργασίας στα αγγλικά [38 σελίδες]: αρχείο pdf