Τοξικές και Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες στα Οικοσυστήματα και Επιτπτώσες στα Είδη της Άγριας Φύσης – Επισκόπηση Οικοτοξικολογικών Ερευνών

Αθανάσιος Βαλαβανίδης και Θωμαΐς Βλαχογιάννη

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα

 

Περίληψη. 

Οι οικοτοξικολογικές έρευνες για τις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής ρύπανσης στα είδη πανίδας και χλωρίδας της άγριας φύσης ξεκινούν τον 19ο και 20ο αιώνα. Αρχικά οι έρευνες εστιάσθηκαν στις γνωστές τοξικές χημικές ουσίες, όπως ο μόλυβδος για τις δηλητηριάσεις πτηνών και των υδρόβιων οργανισμών από τις διαρροές πετρελαίου στην θάλασσα. Η αυξημένη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στις δεκαετίες του 1930 και 1940 αποτέλεσαν πεδίο τοξικολογικών ερευνών για τα είδη της άγριας φύσης και ιδιαίτερα των πτηνών στις ανώτερες τροφικές αλυσίδες (σαρκοφάγα και αρπακτικά). Από την δεκαετία του 1960 οι περιβαλλοντικοί τοξικολόγοι διερεύνησαν τις επιπτώσεις μη βιοδιασπώμενων πολυχλωριωμένων διφαινυλίων, διοξινών και άλλων έμμονων τοξικών ενώσεων, που βιοσυσσωρεύθηκαν στους ιστούς ζώων της άγριας φύσης. Την δεκαετία του 1970 οι οικοτοξικολογικές έρευνες ανέπτυξαν πολύπλευρα ερευνητικά πεδία και μαθηματικά μοντέλα, συνδυάζοντας τοξικολογικές μελέτες χημικών ουσιών σε συγκεκριμένους οργανισμούς, οικολογικές αρχές και σύνθετα οικοσυστήματα.

 

Πολυχλωριωμένες ενώσεις, βαρέα μέταλλα, νέες αγροχημικές ουσίες και φυτοφάρμακα, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, πετρελαιοειδή, βιομηχανικά και αστικά απόβλητα, ρύπανση υδατίνων συστημάτων  είναι μερικά από τα θέματα αναδυόμενων ρύπων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο περιβαλλοντικών και οικοτοξικολογικών ερευνών τις τελευταίες δεκαετίες. Η επισκόπηση αυτή περιλαμβάνει σημαντικές οικοτοξικολογικές μελέτες και την  εκτίμηση οικολογικού κινδύνου σειράς επικίνδυνων χημικών ουσιών που απειλούν τα ευαίσθητα οικοσυστήματα του πλανήτη και έχουν δημοσιευθεί στην επιστημονική βιβλιογραφία.

Πλήρες κείμενο της εργασίας στα αγγλικά [38 σελίδες]: αρχείο pdf