ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας και των τακτικών μελών του Εκλεκτορικού Σώματος για την κοινή συνεδρίαση που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 7-5-2020 και ώρα 16.00μμ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  26η

Εκλογή για πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ‘’Οργανική Χημεία’’, Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP 13845.
Υποψήφιος για τη θέση είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Δημήτριος Γεωργιάδης.

  • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια