Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστ. αντικείμενο ”Χημεία Περιβάλλοντος”

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμια αιτήσεων για την προκήρυξη της κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ”Χημεία Περιβάλλοντος” κωδ. θέσης ΑΠΕΛΛΑ APP 14465 λήγει στις 16-5-2020.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας