ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 18-5-2020

Αναρτάται το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο αρχίζει από τη Δευτέρα 18/5/2020

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας