ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟY 2019-2020

Προθεσμία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων είναι η 15/6/2020

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

https://survey.uoa.gr/L137641

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

https://survey.uoa.gr/L326694

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L171678

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ

https://survey.uoa.gr/L563336

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

https://survey.uoa.gr/L518858

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι

https://survey.uoa.gr/L962819

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

https://survey.uoa.gr/L928727

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

https://survey.uoa.gr/L467344

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

https://survey.uoa.gr/L365715

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

https://survey.uoa.gr/L555457

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L665458

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

https://survey.uoa.gr/L198145

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

https://survey.uoa.gr/L312854

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

https://survey.uoa.gr/L216452

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L426444

ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

https://survey.uoa.gr/L387531

ΠΟΛΥΜΕΡΗ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

https://survey.uoa.gr/L738898

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

https://survey.uoa.gr/L175651

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L162394

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙΙ

https://survey.uoa.gr/L485879

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L771175

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΙΙΙ

https://survey.uoa.gr/L129823

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙΙ

https://survey.uoa.gr/L373176

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

https://survey.uoa.gr/L346935

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

https://survey.uoa.gr/L747218

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

https://survey.uoa.gr/L973331

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

https://survey.uoa.gr/L286635

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L984161

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 1

https://survey.uoa.gr/L863242

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ

https://survey.uoa.gr/L689633

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

https://survey.uoa.gr/L581993

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ

https://survey.uoa.gr/L935956

ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

https://survey.uoa.gr/L187535

ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

https://survey.uoa.gr/L153891

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

https://survey.uoa.gr/L447659

ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

https://survey.uoa.gr/L467229