Προκήρυξη Βραβείων για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες έτους 2021 του Ιδρύματος Μποδοσάκη

Ανακοινώνεται η προκήρυξη που αφορά τα «Βραβεία γιαΔιακεκριμένους Νέους Επιστήμονες» του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Με τα βραβεία αυτά, το ΄Ιδρυμα επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργοτων νέων Ελλήνων Επιστημόνων, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τουςανάστημα και να συμβάλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνικήκοινωνία. Το Ίδρυμα, το έτος 2021, θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία, έκαστο ύψουςείκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, και συγκεκριμένα ένα (1) βραβείο ανάεπιστημονικό τομέα, στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς :   

  1. Βασικές Επιστήμες: Μαθηματικά. 
  2. Βιοεπιστήμες: Βιοϊατρικές Επιστήμες. 
  3. Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία: Εναλλακτικές και AνανεώσιμεςΠηγές Ενέργειας, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ΤεχνολογίεςΧαμηλών Εκπομπών Άνθρακα, Αποδοτική Χρήση και Διατήρηση Ενέργειας. 
  4. Κοινωνικές Επιστήμες: Οικονομική Επιστήμη, Πολιτική Επιστήμη, ΝομικήΕπιστήμη.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, τηλ. +30.210.722.32.44 (ώρες γραφείου), e-mail: prizes@bodossaki.gr 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας