ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ WOMENTORS

Εκ μέρους του Ιδρύματος Λαμπράκη και της οργάνωσης Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, θέτουμε υπόψιν σας το καινούριο πρόγραμμα ενδυνάμωσης νέων γυναικών WOMENTORS, το οποίο απευθύνεται σε νέες γυναίκες 18-35 ετών, με στόχο την πολύπλευρη ενδυνάμωσή τους