Βράβευση υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματός μας σε Ευρωπαϊκό Συνέδριο

Τζουγκράκη Χρύσα

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα

 

Η κα Βλαχολιά Μαρία, υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματός μας, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ECRICE 2014 (European Conference on Research in Chemistry Education), που πραγματοποιήθηκε από 7 έως 10 Ιουλίου 2014 στην Jyväskylä της Φινλανδίας, τιμήθηκε από το Τμήμα Χημικής Εκπαίδευσης της Φινλανδικής ‘Ενωσης Χημικών με το βραβείο ECRICE 2014 Motivated Investigator Award για τη συμμετοχή της στο συνέδριο και την επιτυχή δημοσιοποίηση της ερευνητικής της δραστηριότητας (Βραβείο).

Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Έρευνας στην Εκπαίδευση της Χημείας ECRICE πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και οργανώνεται υπό την αιγίδα του Τμήματος Χημικής Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για τη Χημική και τη Μοριακή Επιστήμη, EuCheMS (European Association for Chemical and Molecular Sciences).

Στο Συνέδριο η κα Βλαχολιά Μαρία, που εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή με θέμα «Η διερεύνηση των γνωστικών διαδικασιών κατά την επίλυση προβλημάτων Οργανικής Χημείας και της σχέσης των με την οπτικοχωρική ικανότητα των μαθητών και των φοιτητών» υπό την επίβλεψη της Καθ. Χ. Τζουγκράκη, παρουσίασε αποτελέσματα της ερευνητικής της εργασίας και συγκεκριμένα:

  1. Υπό μορφή προφορικής παρουσίασης μέρος της διπλωματικής εργασίας της στο ΠΜΣ ΔιΧηΝΕΤ, που αφορά στη διερεύνηση, συστηματοποίηση και στα πρότυπα διαφοροποίησης των ευρετικών συλλογισμών μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών κατά την επίλυση προβλημάτων στοιχειομετρίας(Περίληψη 1).
  2. Υπό μορφή poster μέρος της διδακτορικής της διατριβής, που αφορά στην ανάπτυξη ενός εργαλείου αξιολόγησης για τη διερεύνηση των εννοιολογικών αλλαγών που συντελούνται κατά τη διαδικασία διδασκαλίας θεμάτων που σχετίζονται με τη μοριακή δομή (Περίληψη 2).