ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας και των τακτικών μελών του Εκλεκτορικού Σώματος για την κοινή συνεδρίαση που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη  16-7-2020 και ώρα 14.00μμ.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  30η

Εκλογή για πλήρωση κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ‘’Χημεία Τροφίμων’’, Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP 14690.
Υποψήφιοι για τη θέση είναι οι κ.κ. Α. Αγγελής, Κ. Αργύρη, Μ.-Π. Γουμένου, Γ. Δανέζης, Μ. Δασενάκη, Γ. Δεράος, Χ. Δήμου, Μ. Κάζου, Σ. Καραλιώτα, Ι. Καραμπάγιας, Ε. Κοκκινάκης, Ν. Κοντουδάκης, Ε. Μέλλιου, Χ.-Ε. Μπελέση, Α. Ντζιμάνη, Χ. Παπαποστόλου, Ι. Πασιάς, Α. Τέρπου, Μ. Τσεβδού, Ε. Τσοχατζής, Α. Χατζησταματίου, Στ. Χριστοφορίδου.

  • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια