Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για τη θέση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών για θητεία δύο (2) ετών από 1-09-2020 έως 31-08-2022

Εκ μέρους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών, για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας της Σ.Θ.Ε. για θητεία δύο (2) ετών από 01η-09-2020 έως 31η-08-2022, σας προωθούμε την Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων