ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αγαπητοί μας Φοιτητές,

Το πρόγραμμα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου σε ότι αφορά τις ημερομηνίες διεξαγωγής της εξέτασης κάθε μαθήματος παραμένει ως έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.chem.uoa.gr/?p=63210&lang=el).

Πολύ σύντομα θα αναρτηθεί έκδοση του, που θα έχει τον βασικό τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος και την διάρκεια της εξέτασης. Ταυτόχρονα μέσω του e-class θα ειδοποιειθείτε για τη συμπλήρωση του σχετικού ερωματολογίου όπως και στην εξεταστική του Ιουνίου.

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και να είστε υγιείς

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια