ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Καλούνται οι φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για τα συλλογικά όργανα της Σχολής Θετικών Επιστημών, ήτοι α) τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και β) την Κοσμητεία της Σχολής

Συνημμένο αρχείο PDF.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας