ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι, βάσει της από 28/5/20 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ σχετικά με τις εξετάσεις όλων των προγραμμάτων σπουδών του ΕΚΠΑ, θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλλουν μέχρι την Κυριακή 27/09/2020 στη διεύθυνση gkika@chem.uoa.gr τη δήλωση επιβεβαίωσης συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις. Σε περίπτωση μη αποστολής της δήλωσης ο ενδιαφερόμενος δε θα μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις.

Επισημαίνεται ότι όποιος ενδιαφερόμενος ανήκει σε ευπαθής ομάδα θα πρέπει να στείλει συμπληρωμένη και την υπεύθυνη δήλωση. Οι εξετάσεις επιλογής θα διεξαχθούν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 6:00-7:30 μ.μ. στις αίθουσες του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, 4ος όροφος, Πτέρυγα Δ, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

 

Από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας