ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν μετά από Πανελλήνιες εξετάσεις να προσκομίσουν μέχρι τις 26/10/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr/ – νέα αίτηση – υποβολή δικαιολογητικών πρωτοετών – δημιουργία αίτησης – σύνδεση με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό, τα κάτωθι:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • 2 Φωτογραφίες

Επίσης επισυνάπτονται οδηγίες για εγγραφή στην πλατφόρμα του my studies στην οποία θα δηλώνονται τα μαθήματα και στην πλατφόρμα eudoxus στην οποία θα δηλώνονται τα συγγράμματα. 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας