ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Καλείται ο σύλλογος προπτυχιακών φοιτητών να αποστείλει  στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 23-10-2020 εκπρόσωπο για την ΟΜΕΑ (Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης) του Τμήματος.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας