ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ & ΤΕΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία αιτήσεων  για συμμετοχή στις κατακτήριες εξετάσεις για το Τμήμα Χημείας είναι από από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλοντοι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://eprotocol.uoa.gr  (Σύνδεση > Σύνδεση μέσω taxisnet.) ακολουθώντας τη διαδρομή:

Νέα Αίτηση και έπειτα το πεδίο με τίτλο: Αίτηση για κατατακτήριες εξετάσεις, όπου θα συνυποβάλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, αναλυτική βαθμολογία και φωτοτυπία ταυτότητας. Επισυνάπτονται οι οδηγίες διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας