ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Αγαπητοί Φοιτητές,

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλα τα μαθήματα που διδάσκονται εξ αποστάσεως θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 23/1/2021, την καθυστερημένη διανομή βιβλίων και την απόφαση της Συγκλήτου περί του χρόνου έναρξης εξετάσεων, μετατίθεται η έναρξη της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου για το Τμήμα Χημείας στην 1η Φεβρουαρίου. Φυσικά κατά την πάγια τακτική μας προηγείται η έναρξη της πτυχιακής. Το νέο πρόγραμμα έχει ήδη αναρτηθεί. Η ανάγκη προετοιμασίας εκ μέρους σας αλλά και των διδασκόντων αφ’ ενός και η αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη της πανδημίας από την άλλη, επιβάλλουν να προγραμματιστεί ως καταρχήν τρόπος διενέργειας των εξετάσεων η εξ αποστάσεως. Οι διδάσκοντες θα σας αποστείλουν εγκαίρως οδηγίες για τη διενέργεια των εξετάσεων εξ αποστάσεως, με βάση και την εμπειρία των προηγούμενων δύο εξεταστικών περιόδων. Φυσικά , αν η υγειονομική κατάσταση επιτρέψει και την εξέταση με φυσική παρουσία, τότε θα δοθεί η δυνατότητα και για άλλους τρόπους εξέτασης, σύμφωνα και με τις αποφάσεις της Συγκλήτου.

Σε κάθε όμως περίπτωση το πρόγραμμα θα διατηρηθεί ώστε να μπορείτε πλέον να προγραμματίσετε την προετοιμασία σας.

Όσα εργαστηριακά μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν, καθώς απαιτείται η παρακολούθησή τους με φυσική παρουσία, δεν εμπίπτουν στο παραπάνω χρονοδιάγραμμα. Η εξέταση των εργαστηριακών αυτών μαθημάτων θα προγραμματιστεί και θα διενεργηθεί το συντομότερο δυνατόν, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διδασκαλία τους. Για τα μαθήματα που περιλαμβάνουν και εργαστηριακό μέρος θα ενημερωθείτε μέσω του eclass από τους διδάσκοντες.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια