Εκδήλωση WOMEN BREAKFAST

To Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει, την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021, στη διοργάνωση του GLOBAL WOMEN’S BREAKFAST της IUPAC, το οποίο θα φιλοξενήσει γυναίκες χημικούς και φοιτήτριες  από όλο τον κόσμο για να γιορτάσουν τα Επιτεύγματα των Γυναικών στη Χημεία. Να αναπτύξουν παγκόσμιο δίκτυο συνεργασίας για την ενδυνάμωση των γυναικών στις επιστήμες και την στήριξη της διαφορετικότητας. Ένα πάνελ Γυναικών Χημικών από το χώρο της Ακαδημαϊκής κοινότητας, της Βιομηχανίας, της Εκπαίδευσης, της Υγείας θα κάνουν μία σύντομη παρουσίαση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα διαδικτυακά από το Τμήμα Χημείας από τις 10.00 έως τις 12:00μμ.Η εγγραφή είναι δωρεάν μέσω αποστολή email στη διεύθυνση iupac100@chem.uoa.gr

Γυναίκες  Χημικοί από όλους τους παραγωγικούς κλάδους και τις θέσεις ευθύνης αναπτύσσουν τα αντικείμενα τους – δυσκολίες και πρακτικές ενδυνάμωσης. Η διαφορετικότητα στη ζωή μας και την Επιστήμη. Ακολουθεί συζήτηση. Γυναίκες και άντρες είναι ευπρόσδεκτοι σε αυτήν την διαδικτυακή συνάντηση που οργανώνεται από το Τμήμα Χημείας. 

Global Women’s Breakfast 

10:00 AM – 12:00 PM Tuesday, Feb 9 2021 (UTC+02:00) Athens, Bucharest

Meeting link: https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m32371512ebebf25f1e752e61bf445712

Meeting number: 121 277 9779

Password: PynfyMEF754