ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων.

  1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 26.05.2021 και ώρα 12:00-15:00 μ.μ. στην αίθουσα Δ.Σ του Τμήματος Χημείας στο 2ο όροφο
  2. ΦΥΣΙΚΗ, ΠΕΜΠΤΗ 27.05.2021 και ώρα 12:00-15:00 μ.μ. στην αίθουσα Δ.Σ του Τμήματος Χημείας στο 2ο όροφο.
  3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.05.2021 και ώρα 12:00-15:00μ.μ. στην αίθουσα Δ.Σ του Τμήματος Χημείας στο 2ο όροφο

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μια (1) ώρα νωρίτερα κατά την πρώτη μέρα εξετάσεων και μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα κατά τις υπόλοιπες.

  • Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
  • Η  είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8 (επισυνάπτεται)
  • Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

 

 

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας