ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟY 2020-2021

Προθεσμία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων είναι η 14/6/2021

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

https://survey.uoa.gr/L169125

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

https://survey.uoa.gr/L411664

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L263372

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ

https://survey.uoa.gr/L589887

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

https://survey.uoa.gr/L652356

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι

https://survey.uoa.gr/L971159

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

https://survey.uoa.gr/L646546

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

https://survey.uoa.gr/L718466

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

https://survey.uoa.gr/L993579

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

https://survey.uoa.gr/L598324

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L672452

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

https://survey.uoa.gr/L177948

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

https://survey.uoa.gr/L955776

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

https://survey.uoa.gr/L827361

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L749277

ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

https://survey.uoa.gr/L658949

ΠΟΛΥΜΕΡΗ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

https://survey.uoa.gr/L546188

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

https://survey.uoa.gr/L784415

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L727372

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙΙ

https://survey.uoa.gr/L717128

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L383169

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΙΙΙ

https://survey.uoa.gr/L466189

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙΙ

https://survey.uoa.gr/L643295

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

https://survey.uoa.gr/L866798

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

https://survey.uoa.gr/L587133

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

https://survey.uoa.gr/L647472

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

https://survey.uoa.gr/L532651

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L343264

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 1

https://survey.uoa.gr/L531116

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ

https://survey.uoa.gr/L881424

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

https://survey.uoa.gr/L446979

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ

https://survey.uoa.gr/L824966

ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

https://survey.uoa.gr/L768561

ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

https://survey.uoa.gr/L779556

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

https://survey.uoa.gr/L445526

ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

https://survey.uoa.gr/L385863