ΔΙΕΞΑΓΩΓΉ ΕΞΕΤAΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΎ ΕΞΑΜΉΝΟΥ

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας